Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Mala Fatra by tanas13 Tatiana
Mala Fatra, Terchová, Slovakia
Pohoda na skale by tanas13 Tatiana
Pohoda na skale, Terchová, Slovenská republika
Kľak, Slovakia (Malá Fatra) by tanas13 Tatiana
Kľak, Slovakia (Malá Fatra), Fačkov, Slovensko
Rajecké Teplice by tanas13 Tatiana
Rajecké Teplice, Rajecké Teplice, Slovenská republika
Kľak, Slovakia (Malá Fatra) by tanas13 Tatiana
Kľak, Slovakia (Malá Fatra), Fačkov, Slovensko
K2 Žilina by tanas13 Tatiana
K2 Žilina, Hečkova, Slovakia
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Veľký Kriváň by tanas13 Tatiana
Veľký Kriváň, 013 06 Terchová, Slovensko
Mala Fatra by tanas13 Tatiana
Mala Fatra, Terchová, Slovakia
Vysoké Tatry / High Tatras by tanas13 Tatiana
Vysoké Tatry / High Tatras, Carpathian Mountains
Feedback